Tag "biển báo cấm đổ xe tự phát"

Back to homepage
Cộng Đồng

Biển cấm dừng, đỗ xe tự phát

Biển cấm dừng, đỗ xe tự phát Biển cấm đậu xe do người dân tự đặt. Ảnh: baohatinh.vn Việc các biển cấm dừng, đỗ xe trước cửa nhà do người dân tự đặt hiện nay vẫn còn tồn tại. Người