Tag "bí mật kinh doanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Góp vốn thành lập công ty bằng bí mật kinh doanh?

Góp vốn thành lập công ty bằng bí mật kinh doanh? Bí mật kinh doanh là những thông tin thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, hoạt động trí tuệ; có khả năng phát sinh lợi