Tag "Bảo vệ môi trường"

Back to homepage
Môi Trường

Kích điện đánh bắt cá – Nguy hại cho môi trường và tính mạng con người

Kích điện đánh bắt cá – Nguy hại cho môi trường và tính mạng con người Phương pháp đánh bắt cá bằng việc kích điện đã được Nhà nước vận động, tuyên truyền và nghiêm cấm người dân không được

Môi Trường

Trách nhiệm tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường Môi trường là sự kết hợp giữa yếu tố về tự nhiên (như đất, nước, không khí, ánh sáng) và yếu tố vật chất nhân