Tag "báo tăng lao động trên phần mềm BHXH"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục báo tăng lao động trên phần mềm kê khai BHXH

Thủ tục báo tăng lao động đặt ra khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì việc tăng thêm lao động là không thể tránh khỏi. Giả sử công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm NLĐ thì công ty