Tag "bảo hộ nhãn hiệu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam, có tự động bảo hộ tại các quốc gia khác?

Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam, có tự động bảo hộ tại các quốc gia khác? Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm cùng loại trên thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp

Nên chọn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hay đăng ký bản quyền tác giả

Nên chọn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hay đăng ký bản quyền tác giả Logo đại diện cho một sản phẩm, một thương hiệu hay cả doanh nghiệp và theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện