Tag "bảo hiểm xe ô tô"

Back to homepage
Cộng Đồng

Có bảo hiểm thì không cần bồi thường tai nạn giao thông?

Có bảo hiểm thì không cần bồi thường tai nạn giao thông? Tình huống: Tôi có mua bảo hiểm cho xe ô tô (gồm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm xe) có giá trị bảo hiểm lên đến 2