Tag "Bảo hiểm xe máy"

Back to homepage
Cá Nhân

Vì sao phải mua bảo hiểm xe máy?

Vì sao phải mua bảo hiểm xe máy? Tình huống: Em là sinh viên đi học xa, đợt tháng 5 em có mượn xe ba đi chơi. Nhưng sau đó bị phạt vì thiếu giấy tờ bảo hiểm xe. Hôm