Tag "báo cáo kinh doanh rượu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Phải báo cáo hoạt động khi kinh doanh rượu

Phải báo cáo hoạt động khi kinh doanh rượu Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, khi cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, phân phối, hoặc buôn bán rượu