Tag "Ăn chặn từ thiện"

Back to homepage
Cộng Đồng

Mức phạt đối với hành vi vu khống ăn chặn tiền từ thiện

Mức phạt đối với hành vi vu khống ăn chặn tiền từ thiện Vu khống là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được biểu hiện ở những hành vi như bịa đặt chuyện xấu xa cho người khác