Nghĩa vụ thông báo khi thay đổi hình thức trả lương

Nghĩa vụ thông báo khi thay đổi hình thức trả lương

Hits: 787

Hỏi:

Công ty tôi muốn thay đổi hình thức trả lương từ lương tháng sang lương theo sản phẩm có được hay không? Nếu được công ty tôi có cần phải thông báo cho NLĐ biết hay không?

Trả lời:

adult-2835281__340

Chào bạn,dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật NghiệpThành xin được tư vấn như sau:

Theo quy định, NSDLĐ có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian (lương năm,tháng,tuần,ngày,giờ), sản phẩm hoặc khoán. NSDLĐ phải đảm bảo hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu có thay đổi hình thức trả lương thì NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày[1].

Document

Do đó, công ty được quyền thay đổi hình thức trả lương từ lương tháng sang lương theo sản phẩm nhưng phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.Quy định như trên giúp NLĐ biết trước để thích ứng với hình thức trả lương mới.

Nếu NSDLĐ thay đổi hình thức trả lương nhưng không thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày mà bị khiếu nại có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi cá nhân vi phạm[2]. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân[3].

Thẩm quyền xử phạt bao gồm Thanh tra lao động, Chủ tịch UBND các cáp có thẩm quyền[4]:

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn: Tổng hợp

[1] Điều 94.1 Bộ luật lao động 2012.

[2] Điều 1.10 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

[3] Điều 1.1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

[4] Điều 36, Điều 37 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN, LÀM HỒ SƠ NHẬN THỪA KẾ, NHẬN TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

Categories: Lao động
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*