Tag "tổ chức khoa học công nghệ"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập Tổ chức khoa học và công nghệ

Dịch vụ thành lập Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức mà có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công