Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương

Hits: 416

Các hình thức trả lương

Việc trả lương được thực hiện bằng hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền sử dụng một trong hai hình thức trả lương này dựa theo tính chất công việc và điều kiện sản xuất kinh doanh. Nếu có thay đổi hình thức trả lương thì phải thông báo cho người lao động (NLĐ) biết trước ít nhất 10 ngày và phải thể hiện sự thay đổi trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động tập thể[1]

Về hình thức trả lương ta có những hình thức sau đây:

  1. Trả lương theo thời gian[2]

Trả lương theo tháng

Trả lương theo tháng: nghĩa là trả cho một tháng làm việc được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Người lao động được trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời gian được các bên thỏa thuận ấn định vào một thời điểm có định trong tháng đó.

Nếu trong tháng NLĐ xin nghỉ phép không hưởng lương và được NSDLĐ đồng ý thì tiền lương tháng theo HĐLĐ trừ đi tiền lương của tổng số ngày nghỉ không hưởng lương đã thỏa thuận. Số ngày làm việc bình thường trong tháng sẽ được xác định theo giờ làm việc (theo giờ, ngày hoặc tuần) được quy định trong nội quy lao động đã đăng ký.

Trả lương theo tuần

Được tính theo một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

Document

Tiền lương ngày

Được tính theo một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng mà doanh nghiệp quy định (tối đa không quá 26 ngày).

Tiền lương theo giờ

Được tính theo một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.

NLĐ hưởng lương giờ, ngày, tuần được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất 15 ngày phải trả một lần.

  1. Trả lương theo sản phẩm[3]

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

  1. Trả lương khoán[4]

NLĐ được hưởng lương khoán theo sản phẩm căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng công việc và thành gian hoàn thành.

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc theo khoản được trả lương theo thỏa thuận. Nếu công việc phải hoàn thành trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã hoàn thành trong tháng.

NLĐ được trả lương trực tiếp và đầy đủ đúng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Trường hợp đặt biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận thì không được trả chậm dưới 15 ngày. Trường hợp trả dưới 15 ngày thì phải cộng thêm tiền lãi. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải cộng thêm một khoản tiền cho NLĐ ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định[5].

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về hình thức trả lương cho người lao động.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn bài viết: Tổng hợp.

 

[1] Điều 94 Bộ luật lao động 2012

[2] Điều 22.1 NĐ 05/2015

[3] Điều 22.2 NĐ 05/2015

[4] Điều 22.3 NĐ 05/2015

[5] Điều 24.2 NĐ 05/2015

Document
Categories: Lao động
Tags: tag

About Author

Comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*