Ai ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty

Ai ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty

9843

Hỏi: Ai ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty. Công ty tôi có 2 thành viên trong đó tôi là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc của công ty. Tôi có thẩm quyền ký kết HĐLĐ với nhân viên trong công ty. Luật sư cho tôi hỏi, ai có quyền ký HĐLĐ với tôi ?

Ai ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty

Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Hiện nay có nhiều Giám đốc công ty cứ nghĩ rằng mình có quyền ký kết HĐLĐ nên HĐLĐ của họ thì cũng do họ ký luôn.Nhưng họ lại không biết rằng việc ký kết HĐLĐ với Giám đốc khác biệt hơn so với nhân viên,bởi vì Giám đốc do Hội đồng thành viên (các chủ sở hữu góp vốn thành lập công ty) bổ nhiệm hoặc ký HĐLĐ đối với Giám đốc được thuê ở bên ngoài [1].

Ngoài ra pháp luật còn có quy định về việc người đại diện không được nhân danh công ty xác lập giao dịch dân sự với chính mình [2]. Theo đó, bạn là Giám đốc nên không thể tự mình ký HĐLĐ với chính bạn được mà thẩm quyền ký kết HĐLĐ thuộc về Hội đồng thành viên mà đại diện ký kết sẽ là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Nếu bạn vừa là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc thì để tránh vi phạm quy định trong giao kết HĐLĐ bạn phải thực hiện như sau [3]:

Bước 1: Bạn thông báo với Hội đồng thành viên về HĐLĐ của bạn sẽ được ký kết kèm theo dự thảo hợp đồng của bạn.

Document

Bước 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, Hội đồng thành viên sẽ quyết định chấp thuận HĐLĐ mà bạn đã trình nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Riêng bạn có liên quan đến HĐLĐ nên sẽ không được tham gia biểu quyết vấn đề này. Theo đó, thành viên còn lại của công ty bạn có quyền chấp thuận và đại diện công ty hoặc ủy quyền cho người khác có thẩm quyềnký kết HĐLĐ với chức danh Giám đốc của bạn.

Trường hợp đối với DNTN, công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu thì Chủ DNTN/Chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty thì hợp đồng phải được ghi chép lại và lưu giữ riêng tại công ty [4].Trường hợp này Chủ DNTN/Chủ sở hữu công ty TNHH MTV phải ủy quyền cho 1 người khác nhanh danh công ty ký hợp đồng lao động với Giám đốc công ty.

Quay lại trường hợp của bạn, bạn vừa là chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc công ty thì không được đại diện công ty ký HĐLĐ với chính mình mà phải để thành viên còn lại ký HĐLĐ với bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về việc ai ký hợp đồng lao động với giám đốc công ty.

Xem thêm bài viết tại đây.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Duyên

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 56.2.d Luật doanh nghiệp 2014.

[2] Điều 141.3 Bộ luật dân sự 2015.

[3] Điều 67.2 Luật doanh nghiệp 2014.

[4] Điều 86.5 Luật doanh nghiệp 2014.

 

 

 

 

Document
Hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn cho bạn!
Danh mục: Lao động
Tags: tag

Tác giả

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị người khác biết.
Những ô bắt buộc được đánh dấu*