Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người được tổ chức ủy quyền phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN). Vậy, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện gì để được cấp chứng chỉ hành nghề?

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ thì cá nhân để được cấp chứng chỉ thì phải đáp ứng điều kiện sau:[1]

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Đang thường trú tại Việt Nam;

– Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương với trường hợp hành nghề trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh trang không lành mạnh; hoặc bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương chuyên ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học kỹ thuật đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Đã trực tiếp công tác pháp luật về SHCN hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký SHCN tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về SHCN với thời gian 05 năm trở lên; hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về SHCN được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận;

– Không phải công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ; cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ các cấp; Cơ quan Thanh tra thông tin và Truyền thông; cơ quan Quản lý thị trường; cơ quan Hải quan; cơ quan Công an nhân dân; cục Quản lý Cạnh tranh; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

– Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện SHCN do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức. Theo đó, cá nhân muốn tham gia kỳ thi phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:[2]

02 tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ;

Document

– Bản sao bằng tốt nghiệp;

– Bản sao tài liệu chứng minh trình độ đào tạo hoặc kinh nghiệm về pháp luật SHCN;

– Bản sao tài liệu chứng minh 05 năm liên tục làm công tác SHCN;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí nếu cá nhân nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ

Phí[3]:

– Kiểm tra nghiệp vụ mỗi môn là 240.000 đồng;

– Phúc tra kiểm tra kết qua mỗi môn là 120.000 đồng.

Cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Sau 15 ngày tiếp nhận hồ sơ mà hồ sơ đã đủ tài liệu và người đăng ký đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, và thông báo thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra.

Lưu ý: Nếu công dân là Luật sư được phép hành nghề, thường trú tại Việt Nam thì chỉ cần tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về SHCN được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thì sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mành, bí mật kinh doanh. [4]

Tổng kết, cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ngoài những điều kiện cơ bản thì phải đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức định kỳ 02 lần 01 năm. Cá nhân khi đăng ký kiểm tra thì phải lưu ý các vấn đề về giấy tờ nộp, địa điểm nộp và thời gian xử lý hồ sơ.

Bạn đọc tham khảo bài viết: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhắn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 155.2 Luật Sở hữu trí tuệ 2019

[2] Điều 59.2 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Điều 1.45.(b,c) Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

[3] Phụ lục Thông tư số 22/2009/TT-BTC

[4] Điều 155.2a Luật Sở hữu trí tuệ 2022

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*