Quy định về các hành vi giáo viên và học sinh trung học không được làm

Quy định về các hành vi giáo viên và học sinh trung học không được làm

Quy định về các hành vi giáo viên và học sinh trung học không được làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, kèm theo đó là Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 thay thế Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Trong đó, những hành vi hành vi giáo viên, học sinh trường trung học không được làm được quy định cụ thể như sau:

06 hành vi giáo viên không được làm[1]:

– Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

– Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

– Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

– Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

– Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.

Document

– Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.

07 hành vi học sinh trường trung học không được làm[2]

– Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

– Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

– Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.

– Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

– Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

– Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.

– Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Những điểm mới về các hành vi giáo viên, học sinh trường trung học không được làm

Điểm mới trong Thông tư vừa ban hành ngày 15 tháng 09 năm 2020 được thể hiện như sau:

Đối với quy định trước đây pháp luật nghiêm cấm hoàn toàn việc học sinh trung học sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học thì từ ngày 01/11/2020 theo quy định mới, học sinh được phép sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp nếu để phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.[3]

Tương tự, Thông tư mới ban hành cũng quy định cởi mở hơn đối với việc sử dụng điện thoại di động của giáo viên. Cụ thể, nếu như trước đây hành vi sử dụng điện thoại di động trong lớp học đối với giáo viên bị cấm thì từ ngày 01/11/2020, quy định này đã được bãi bỏ và giáo viên có thể sử dụng điện thoại khi đang dạy nếu cảm thấy cần thiết[4].

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Quy định về các hành vi giáo viên và học sinh trường trung học không được làm

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Thị Tú Anh.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 31.1 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

[2] Điều 37 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

[3] Điều 41. Thông 3 tư 12/2011/TT-BGDĐT và Điều 37.4 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

[4] Điều 35.5 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT và Điều 31.1 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Document
Categories: Giáo Dục

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*