Lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất

Lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất

Hits: 392

Phí, lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất

Kể từ ngày 20/9/2019,  Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về chế độ thu, nộp lệ phí cung cấp thông  tin, lệ phí đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Về cơ bản, toàn bộ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong thông tư mới đều giảm mạnh so với quy định tại Thông tư 130/2017/TT-BTC. Luật Nghiệp Thành xin được thống kê lại để bạn đọc theo dõi như sau:

STT Nội dung Trước ngày 20/9/2019 Sau ngày 20/9/2019
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100.000 Đồng/lần 50.000 Đồng/hồ sơ
2 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 50.000 Đồng/hồ sơ
3 Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 20.000 đồng/bản
4 Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp 40.000 đồng/bản
5 Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp 150.000 Đồng/báo cáo
6 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 300.000 Đồng/lần 100.000 Đồng/lần
7 Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên 4.500.000 Đồng/tháng

Các trường hợp miễn phí, lệ phí[1]:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí tại mục 1 và mục 6.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại mục 1, mục 2, mục 6.
  • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí mục 1 và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.
  • Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ online được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về phí, lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất.

Document

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

Biên tập: Tổng hợp

[1] Điều 5 TT 47/2019/TT-BTC

 

 

 

 

 

 

Document
Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*