Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty không?

Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty không?

Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty không?

Tình huống: Tôi muốn mở một cửa hàng quần áo, cần phải thuê mặt bằng. Tôi muốn vay vốn ngân hàng để thuê mặt bằng cũng như làm vốn mở cửa hàng dưới danh nghĩa là cửa hàng vay vốn có được không?

Nguồn ảnh: Internet

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho công ty Luật Nghiệp Thành, chúng tôi có thể giải đáp như sau:

Thứ nhất, dạng hợp đồng ký kết trước khi thành lập cửa hàng (công ty) nhưng dưới danh nghĩa công ty gọi là hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp (DN).[1]

Thứ hai, để ký được hợp đồng trước đăng ký DN cần đáp ứng các yếu tố:

i) Người ký hợp đồng là người thành lập cửa hàng (công ty);

ii) Hợp đồng phải phục vụ cho hoạt động, thành lập cửa hàng (công ty).

Theo dữ liệu bạn cung cấp, bạn là chủ cửa hàng (người thành lập cửa hàng) ký kết hợp đồng vay vốn ngân hàng nhằm mục đích thuê mặt bằng (mục đích phục vụ cho thành lập cửa hàng), đã đáp ứng đủ các yếu tố để có thể ký kết hợp đồng trước đăng ký DN.

Như vậy, bạn có thể vay vốn ngân hàng để thuê mặt bằng dưới danh nghĩa là cửa hàng vay vốn được.

 

Tuy nhiên, khi ký hợp đồng trước đăng ký DN, bạn cần chú ý:

Document

1.Có hai cách hiểu về khái niệm hợp đồng trước đăng ký DN:

i) Hợp đồng liên quan đến thành lập, hoạt động thành lập cửa hàng (công ty) như: thuê trụ sở, mặt bằng, thuê pháp lý đăng ký thành lập cửa hàng (công ty),… Đây là hợp đồng giữa người thành lập cửa hàng (công ty) và bên thứ ba;

ii) Hợp đồng liên quan đến vận hành, hoạt động vận hàng của cửa hàng (công ty) như: hợp đồng góp vốn của các thành viên, bồi thường thiệt hại,.. Đây là hợp đồng giữa những người thành lập cửa hàng (công ty)với nhau.

Lưu ý: Thời điểm ký kết hợp đồng là trước và trong quá trình thành lập cửa hàng (công ty).

2.Mục đích ký kết hợp đồng

Pháp luật nhấn mạnh rằng, hợp đồng phải phục vụ cho hoạt động, thành lập cửa hàng (công ty). Vì vậy, khi ký kết, bạn nên thỏa thuận rõ nội dung hợp đồng là gì, phục vụ vào vấn đề gì khi thành lập, hoạt động cửa hàng (công ty).

Nếu không xác định rõ tiêu chí về mục đích giao kết hợp đồng là phục vụ cho việc thành lập cửa hàng (công ty), hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng giữa bạn ký kết với bên thứ ba, không phải là hợp đồng ký kết giữa cửa hàng (công ty) và bên thứ ba.[2]

3.Trách nhiệm của bạn khi ký hợp đồng trước đăng ký DN.

Có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1[3]: Cửa hàng (công ty) không được thành lập

Bạn tự chịu trách nhiệm về hợp đồng (nghĩa rằng hợp đồng lúc này là hợp đồng dân sự giữa bạn và bên thứ ba).[4]

Trong trường hợp là nhiều người cùng đăng ký thành lập, nhưng bạn đại diện ký kết hợp đồng, những người này cũng chịu trách nhiệm liên đới (chia sẻ trách nhiệm) hợp đồng với bạn.

Trường hợp 2[5]: Cửa hàng (công ty) được thành lập

Bạn phải chuyển giao quyền và nghĩa vụ của hợp đồng cho cửa hàng (công ty) và cửa hàng (công ty) phải tiếp tục chịu trách nhiệm về hợp đồng này.

Quy định của Luật doanh nghiệp 2020 đã khắc phục được nhược điểm “ai ký, người nấy chịu” như trước đây.[6]

Theo trước đây, người ký hợp đồng mập mờ không rõ khi nào đã hoàn tất quyền và nghĩa vụ của mình khi ký hợp đồng trước đăng ký DN, dẫn đến khi có vi phạm hợp đồng xảy ra, cửa hàng (công ty) “đùn đẩy” trách nhiệm cho người ký hợp đồng.

Với quy định mới, yêu cầu cụ thể cần phải chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho cửa hàng (công ty) giảm thiểu trường hợp “đùn đẩy” trách nhiệm khi đã có văn bản chuyển giao rõ ràng.

Bạn đọc tham khảo Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Bạn đọc tham khảo Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty không?”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

[1] Điều 18 Luật doanh nghiệp 2020

[2] Điều 116 Bộ luật dân sự 2015

[3] Điều 18(3) Luật doanh nghiệp 2020

[4] Điều 385 Bộ luật dân sự 2015

[5] Điều 18(2) Luật doanh nghiệp 2020

[6] http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/210831/Chuyen-giao-quyen-va-nghia-vu-theo-hop-dong-truoc-dang-ky-doanh-nghiep-duoi-goc-do-so-sanh.html

Document
Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*