Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp

Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp

Hits: 22

Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp

Ngày 06/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM đã đưa ra văn bản hướng dẫn về cách đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona. Hay còn gọi là bộ chỉ số đánh giá, theo đó sẽ đưa ra điểm tối đa là 10 đối với mỗi loại chỉ số, đây được xem là mức độ rủi ro cao nhất. Việc áp dụng trên, chỉ được thực hiện đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tp.HCM. Và sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 06/4/2020. Dựa vào đánh giá chỉ số, sẽ quyết định doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động hay phải ngừng hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Dưới đây là nội dung chi tiết về bộ chỉ số đánh giá rủi ro trên.

  1. Các chỉ số đánh giá[1]

Chỉ số thành phần 1 (TP1)

Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp
Dưới 100 người 1 điểm
Từ 100 đến dưới 500 người 2 điểm
Từ 500 đến dưới 1.000 người 5 điểm
Từ 1.000 đến dưới 5.000 người 7 điểm
Từ 5.000 người trở lên 10 điểm

Chỉ số thành phần 2 (TP2)

Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng

Bình quân trên 1m2 mặt bằng phân xưởng có:

0,06 người 1 điểm (16m2 trở lên có 1 người làm việc)
0,1 người 2 điểm (9 m2 trở lên đến dưới 16 m2 trở lên có 1 người làm việc)
0,25 người 6 điểm (4 m2 trở lên đến dưới 9 m2 có 1 người làm việc)
0,4 người 8 điểm (2,5 m2 trở lên đến dưới 4 m2 có 1 người làm việc)
1 người 10 điểm (1 m2 trở lên đến dưới 2,5 m2 có 1 người làm việc).

Chỉ số thành phần 3 (TP3)

Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng:

– Tất cả các phân xưởng đều có: 1 điểm

– Có phân xưởng không có nước sát khuẩn, chỗ rửa tay: 10 điểm

Chỉ số thành phần 4 (TP4)

Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc:

– Tất cả người làm việc đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 1 điểm

Document

– Có người làm việc không đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 10 điểm.

Chỉ số thành phần 5 (TP5)

Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng:

– Tất cả người làm việc được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 1 điểm

– Có người làm việc không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 10 điểm.

Chỉ số thành phần 6 (TP6)

Khoảng cách công nhân ở nhà ăn
Trên 2m 1 điểm
Từ 2 m đến 1,5 m 3 điểm
Từ dưới 1,5 m đến 1 m 6 điểm
Từ dưới 1 m đến 0,5 m 8 điểm
Dưới 0,5 m 10 điểm

Chỉ số thành phần 7 (TP7)

Số công nhân đi làm bằng xe đưa rước
Dưới 100 người 1 điểm
Từ 100 đến dưới 500 người 3 điểm
Từ 500 đến dưới 1.000 người 6 điểm
Từ 1.000 đến dưới 5.000 người 8 điểm
Từ 5.000 người trở lên 10 điểm

Chỉ số thành phần 8 (TP8)

Số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3 km trở lên)
1 khu vực 1 điểm
Từ 2 đến 3 khu vực 3 điểm
Từ 4 đến 5 khu vực 7 điểm
Trên 5 khu vực 10 điểm

Chỉ số thành phần 9 (TP9)

Công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được
100% công nhân 1 điểm
Từ 80% đến dưới 100% công nhân 2 điểm
Từ 60% đến dưới 80% công nhân 8 điểm
Từ 40% đến dưới 60% công nhân 9 điểm
Dưới 40% công nhân 10 điểm

Chỉ số thành phần 10 (TP10)

Đối với Công ty có làm ca đêm.

Loại trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

– Không làm ca đêm: 1 điểm.

– Có làm ca đêm: 10 điểm.

  1. Đánh giá chỉ số rủi ro[2]

– Gọi là CRLN. Theo đó,

– Nếu CRLN bằng:

CRLN Mức độ hoạt động
10% Rất ít rủi ro

(Được hoạt động)

Dưới 30% Rủi ro lây nhiễm thấp

(Được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất)

Từ 30% đến dưới 50% Rủi ro lây nhiễm trung bình

(Có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điểm trở lên)

Từ 50% đến dưới 80% Rủi ro lây nhiễm cao

(Phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động)

Từ 80% đến 100% Rủi ro lây nhiễm rất cao

(Không được hoạt động)

Trên đây là nội dung tư vấn về “Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Mục I. Bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm virus Corona tại các danh nghiệp trên đại bàn Tp.HCM (ban hành kèm theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ)

[2] Mục II. Bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm virus Corona tại các danh nghiệp trên đại bàn Tp.HCM (ban hành kèm theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ)

 

 

Document
Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*