Ai là người chịu trách nhiệm khi công ty phá sản?

Ai là người chịu trách nhiệm khi công ty phá sản?

Ai là người chịu trách nhiệm khi công ty phá sản?

Có thể hiểu rằng phá sản là việc một doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn như làm ăn thua lỗ,… dẫn đến việc không đảm bảo khả năng để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Lúc này Toà án sẽ tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản nếu đủ điều kiện và ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu công ty bị phá sản. Bạn đọc hãy cùng Luật Nghiệp Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1.Công ty bị phá sản nghĩa là gì?

Công ty bị phá sản khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ khi đến hạn thanh toán do không có tài sản để thanh toán hoặc có nhưng lại không chịu thanh toán và bị Toà án ra quyết định tuyên bố phá sản.[1]

2.Chế độ chịu trách nhiệm trong công ty

Đối với từng loại hình doanh nghiệp ta sẽ có các chế độ chịu trách nhiệm tài sản khác nhau, cụ thể chế độ chịu trách nhiệm tài sản gồm: chế độ trách nhiệm vô hạn và chế độ trách nhiệm hữu hạn[2]

*Chế độ trách nhiệm vô hạn:

Được hiểu là nghĩa vụ trả nợ cho đến khi nào mà thanh toán được hết các khoản nợ. Điều này tạo sự tự tin cho khách hàng, đối tác nhưng ngược lại cũng mang tích thử thách, mạo hiểm đối với các chủ doanh nghiệp khi đầu tư vào các ngành nghề mang tính rủi ro cao.

*Chế độ trách nhiệm hữu hạn:

Được hiểu là các chủ thể chỉ sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản phát sinh trong cái phạm vi phần vốn góp cũng mình. Giúp các chủ doanh nghiệp tự tin đầu tư các ngành nghề mang tính rủi ro cao hơn, ngược lại thì khách hàng đối tác sẽ khó đòi lại hết nợ được nếu công ty bị phá sản.

Document

3.Ai chịu trách nhiệm nếu công ty phá sản?

Hiện nay khi công ty bị tuyên bố phá sản thì công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản còn đang nợ của công ty đó[3]. Mặt khác, tuỳ vào loại hình công ty mà chủ thể sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn hoặc hữu hạn đối với các khoản nợ của công ty. Ta có thể có các trường hợp như sau:

+ Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên[4]

+ Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh vì chế độ trách nhiệm vô hạn nghĩa là sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân đó[5]

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu chế độ trách nhiệm vô hạn[6]

+ Cổ đông công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp[7]

Như vậy tuỳ vào loại hình doanh nghiệp mà khi doanh nghiệp bị phá sản thì người chịu trách nhiệm và mức chịu trách nhiệm cũng sẽ khác nhau.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Thủ tục yêu cầu toà án tuyên bố phá sản của chủ nợ

Trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Ai là người chịu trách nhiệm khi công ty phá sản?”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan toả tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tuấn Huy

Người huớng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

 

[1] Điều 4.1,2 Luật phá sản 2014

[2] Luật doanh nghiệp 2020

[3] Luật doanh nghiệp 2020

[4] Điều 46.1 Luật doanh nghiệp 2020

[5] Điều 177.1 Luật doanh nghiệp 2020

[6] Điều 188.1 Luật doanh nghiệp 2020

[7] Điều 111.1.c Luật doanh nghiệp 2020

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 

Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*