Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Đăng ký tách sổ hộ khẩu, Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Hits: 113

 1. Đăng ký tách sổ hộ khẩu

Trong trường hợp sổ hộ khẩu của bạn được cấp chung cho nhiều hộ gia đình hoặc cá nhân khác nhau do cư trú cùng một nơi cư trú. Bạn có thể tiến hành đăng ký tách sổ hộ khẩu để bạn được cấp riêng một sổ hộ khẩu khác.

Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

Bạn nộp hồ sơ tại cơ quan Công an nơi bạn đăng ký thường trú.

Trong vòng 7 ngày làm việc, quan Công an sẽ giải quyết yêu cầu tách sổ hộ khẩu của bạn[1].

 1. Đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Bạn sẽ cần làm thủ tục này trong trường hợp có thay đổi về thông tin trên sổ hộ khẩu ví dụ như chủ hộ, thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh hoặc các thay đổi khác thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu. Tùy thuộc vào trường hợp thay đổi thông tin của bạn, bạn sẽ thực hiện các thủ tục sau để đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu

Document

Hồ sơ bao gồm[2]:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Các tài liệu khác tùy thuộc vào trường hợp thay đổi cụ thể gồm:
  • Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm hồ sơ phải mang theo sổ hộ khẩu; giấy báo thay đổi hộ khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
  • Trường hợp có thay đổi về họ, tên, tên đệm, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải mang theo sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp giấy báo thay đổi hộ khẩu.
  • Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính hoặc đơn vị hành chính về đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh cập nhật lại thông tin trong sổ hộ khẩu.
  • Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi cùng một xã hoặc thị trấn của huyện trực thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện hoặc quận hoặc thị xã của thành phố trực thuộc trung ương quản lý; chuyển đi trong cùng một xã hoặc thị trấn của huyện trực thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người có tên trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin trong sổ. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp giấy báo thay đổi hộ khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới.

Nộp hồ sơ tại cơ quan công an nơi bạn đăng ký thường trú.

Trong vòng ba ngày làm việc, khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan Công an sẽ điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Trên đây là cách thức để bạn có thể tự mình thực hiện việc đăng ký tách sổ hộ khẩu, đăng ký thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Nguồn bài viết: Tổng hợp.

[1]Điều 27 Luật cư trú năm 2006.

[2]Điều 29 Luật cư trú năm 2006.

 

Document
Categories: Gia Đình
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*