Một số vấn đề về chuẩn nghèo đa chiều

Một số vấn đề về chuẩn nghèo đa chiều

Một số vấn đề về chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 – 2025

Từ những rà soát, tiếp cận, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, cụ thể mời bạn đọc cùng với Luật Nghiệp Thành tìm hiểu qua bài viết sau đây:

1.Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều:[1]

Sẽ bao gồm 02 loại tiêu chí để đo lường như sau:

* Tiêu chí về thu nhập:

+ Đối với khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng

+ Đối với khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Document

* Tiêu chí về nghèo đa chiều (thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản):

+ Các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

2.Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025:[2]

Cụ thể chính phủ quy định một cách cụ thể các mức đối với từng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình như sau:

 Ở khu vực nông thônỞ khu vực thành thị
Đối với chuẩn hộ nghèoSẽ căn cứ vào xem hộ gia đình đó có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và đồng thời bị thiếu 03 dịch vụ xã hội cơ bản trở lênSẽ căn cứ vào xem hộ gia đình đó có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và đồng thời bị thiếu 03 dịch vụ xã hội cơ bản trở lên
Đối với chuẩn hộ cận nghèoSẽ căn cứ vào xem hộ gia đình đó có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và đồng thời bị thiếu dưới 03 dịch vụ xã hội cơ bảnSẽ căn cứ vào xem hộ gia đình đó có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và đồng thời bị thiếu dưới 03 dịch vụ xã hội cơ bản
Đối với chuẩn hộ có mức sống trung bìnhLà hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 – 2.250.000 đồng.Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 – 3.000.000 đồng

Như vậy từ những tiêu chí và liệt kê, quy định cụ thể trên thì người dân có thể tự xem và biết được mình đang thuộc mức nào. Ngoài ra sự thay đổi này cũng sẽ làm thay đổi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là chuẩn hộ nghèo do Chính phủ quy định tại thời điểm đóng (từ 01/2022 là 1.500.000 đồng/tháng) khi tham gia đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (so với trước kia là 700.00 đồng/tháng[3]).[4]

Trên đây là nội dung tư vấn về “Chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 – 2025

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tuấn Huy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

[1] Điều 3.1 Nghị định 07/2021/NĐ-CP

[2] Điều 3.2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP

[3] Điều 1.1.a Quyết định 59/2015/QĐ-TTg

[4] Điều 12 Quyết định 595/QĐ-BHXH và Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Document
Categories: Cộng Đồng
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*