Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền học phí và phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm

Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền học phí và phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm

Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền học phí và phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm

Nhu cầu giáo viên ở các địa phương đang ngày một tăng cao nhưng một phần do thu nhập của nghề giáo viên còn thấp so với một số nghề khác nên ngày càng ít sinh viên giỏi chọn theo nghề này dẫn đến thiếu hụt giáo viên ở một số địa phương. Do đó để khuyến khích nhiều sinh viên học giỏi theo nghề sư phạm, Ngoài việc từng bước nâng cao lương của giáo viên, Chính phủ còn đề xuất hỗ trợ về học phí cho sinh viên sư phạm là nội dung rất được đông đảo mọi người quan tâm, đặc biệt là những bạn sinh viên đã định hướng theo nghề sư phạm. Vì thế mà từ niên khóa 2021-2022, nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ về học phí lẫn phí sinh hoạt cho các sinh viên sư phạm có nhu cầu được hỗ trợ. Vậy cụ thể những sinh viên sư phạm nào sẽ được nhận hỗ trợ và có những thủ tục nào cần thực hiện. Và trường hợp nào thì phải trả lại học phí?. Để giúp bạn đọc hiểu rõ các quy định về thủ tục trên, Luật Nghiệp Thành sẽ tư vấn bạn đọc nội dung sau:

 1. Đối tượng của chính sách hỗ trợ

Là những sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo các hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy. Và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi. (Được gọi chung là sinh viên sư phạm)[1]

Tuy nhiên, với những sinh viên đã trúng tuyển và được đào tạo trước năm học 2020 – 2021 thì vẫn tiếp tục theo chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.[2]

Chỉ những sinh viên sư phạm bắt đầu khóa tuyển sinh năm 2021-2022 mới được áp dụng chính sách hỗ trợ học phí và phí sinh hoạt.[3]

 1. Điều kiện nhận hỗ trợ và thủ tục đăng ký nhận hỗ trợ[4]

Mỗi năm, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo và đưa ra chỉ tiêu của Bộ cho các địa phương. Sau đó, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện thông báo cho các thí sinh đã trúng tuyển nếu có nhu cầu đăng ký nhận hỗ trợ.

Đối với sinh viên được đào tạo theo từng hình thức sẽ có những chỉ tiêu riêng, bao gồm có sinh viên được đào tạo theo nhu cầu xã hội và sinh viên được đào tạo theo phương thức là giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Khi nào thì nộp hồ sơ nhận hỗ trợ?

Các thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm phải nộp hồ sơ đăng ký để nhận hỗ trợ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Cụ thể là nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (tại đây) => lưu ở cuối bài

Nơi nộp hồ sơ ở đâu?

Tại nơi sinh viên đang theo học.

Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho lần đầu đề nghị hỗ trợ cho cả thời gian học.

Khi nào thì có kết quả? Xem kết quả ở đâu?

Thời hạn thông báo kết quả xét hỗ trợ sẽ là 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn.

Sau khi có kết quả, tên sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử nơi sinh viên đang theo học.

Một số lưu ý với sinh viên đã thuộc chính sách hỗ trợ[5]

– Sinh viên sẽ không được hưởng hỗ trợ trong thời gian nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tạm thời.

– Sinh viên vẫn được nhận hỗ trợ nếu:

+ Dừng học do ốm đau,

+ Tai nạn,

+ Học lại,

+ Lưu ban (không quá 01 lần) hoặc dừng học vì lý do khác nhưng không do kỷ luật hay tự thôi học nhưng vẫn được trường học cho tiếp tục học.

Lưu ý: Thời gian hưởng hỗ trợ không được vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

 1. Mức hỗ trợ

– Mức hỗ trợ học phí sẽ bằng mức thu học phí mà sinh viên đang theo học tại trường.

– Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt3,63 triệu đồng/tháng để sinh viên chi trả trong thời gian học tập.

Mức hỗ trợ đóng tiền học phí và chi phí sinh hoạt là không quá 10 tháng (số tháng được tính theo tháng học tập thực tế tại trường)/năm học.

Nếu các cơ sở đào tạo theo hình thức tín chỉ thì mức hỗ trợ sẽ được quy đổi sao cho phù hợp với học phần tín chỉ. Và tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo hình thức trên không được vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học/năm học.

Document
 1. Các trường hợp phải trả lại (bồi hoàn) và không phải trả lại khoản hỗ trợ[6]

+ Trường hợp không phải bồi hoàn

– Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận sinh viên đó đã tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục phải có thời gian công tác phải tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo (được tính từ ngày tuyển dụng).(1)

– Đang công tác trong ngành giáo dục nhưng chưa đủ thời gian công tác theo quy định tại mục (1) và được cơ quan nhà nước điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục.

– Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo trình độ cao hơn và sau đó vẫn tiếp tục công tác ngành giáo dục đủ thời gian công tác theo quy định tại mục (1).

+ Trường hợp phải bồi hoàn

Đó là những sinh viên đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng:[7]

– Không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp

– Chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

+ Bồi hoàn một phần kinh phí đã được hỗ trợ đối với các sinh viên đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác đã quy định tại (1).[8]

Để tính chi phí bồi hoàn, ta áp dụng công thức sau:

S = (F/T1) x (T1 -T2)

Trong đó:

– S là chi phí bồi hoàn;

– F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ;

– T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục[9] theo quy định tính bằng số tháng làm tròn;

– T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng làm tròn.

Lưu ý: Số tháng làm tròn được xác định là số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên thì được tính làm 01 tháng.[10]

Thời hạn phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi nhận được thông báo phải bồi hoàn.[11]

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí.

Lưu ý: Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021-2022.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền học phí và sinh hoạt của sinh viên sư phạm”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………………………………

Tôi là…………………………………………………………………………………………………………………

Sinh viên/lớp………………………………. khóa……………….. , khoa…………………………………….

Trường:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): …………………………………. ngày cấp: ………………………. nơi cấp: ……………………………………………….

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số…. ngày… tháng…. năm… của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tại Nghị định.

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành.

 


Ý KIẾN GIA ĐÌNH
……, ngày …. tháng…. năm….
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

___________________

Chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương hoặc chỉ tiêu không thuộc chỉ tiêu đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương).

 

[1] Điều 1.2 Nghị định 116/2020

[2] Được quy định tại Nghị định 86/2015

[3] Điều 15 Nghị định 116/2020

[4] Điều 7 Nghị định 116/2020

[5] Điều 6.3, 4 Nghị định 116/2020

[6] Điều 6.1, 6.2 Nghị định 116/2020

[7] Điều 8.2 và Điều 6.1.a, c Nghị định 116/2020

[8] Điều 8.3 Nghị định 116/2020

[9] Thời gian làm việc trong ngành giáo dục là do thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị là các công chứng, viên chức trong quản lý nhà nước về giáo dục, giáo viên, giảng viên, nghiên cứu, v.v… xác nhận (Điều 2.2, 2.3 Nghị định 116/2020)

[10] Điều 2.1 Nghị định 116/2020

[11] Điều 9.3 Nghị định 116/2020

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Cá Nhân
Tags: tag

About Author

Comments

 1. nguyễn ngọc hưng
  nguyễn ngọc hưng 24 Tháng Mười Hai, 2020, 22:30

  vậy khóa học 2020-2021 có đc nhận hỗ trợ ko ạ

  Reply this comment
  • sea
   sea 28 Tháng Mười Hai, 2020, 13:16

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Theo nội dung bài viết đã nêu rõ, Nghị định 116/2020 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 nhưng chỉ áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021-2022. Do đó, khóa học 2020- 2021 sẽ không được nhận hỗ trợ.

   Reply this comment
 2. Lion
  Lion 5 Tháng Hai, 2021, 14:58

  Thưa luật sư, hộ trợ này sẽ được áp dụng cho tất cả sinh viên theo ngành Sư Phạm ở tất cả các trường đại học trên cả nước chứ không tính riêng các trường đại học Sư Phạm đúng không? Ví dụ như em học ngành Sư Phạm của trường đại học Thủ đô thì có được hỗ trợ không?

  Reply this comment
  • sea
   sea 17 Tháng Hai, 2021, 09:10

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Theo quy định cụ thể tại Điều 1.2 Nghị định 116/2020 có nêu đối tượng áp dụng là:
   “Sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi (sau đây gọi chung là sinh viên sư phạm).”. Do đó, chính sách hỗ trợ tiền học phí sẽ áp dụng đối với những đối tượng đã nêu trên.
   Tuy nhiên, về đối tượng nhận hỗ trợ không phải tất cả mọi sinh viên sư phạm đều mà phải là những sinh viên đáp ứng chỉ tiêu của Bộ GDĐT; nộp hồ sơ đăng ký và có kết quả đồng ý. Trường hợp bạn học Đại học Thủ đô thì bạn nên liên hệ với trường bạn để kiểm tra xem trường bạn có chính sách hỗ trợ hay không vì những cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội mới có chính sách hỗ trợ. (Điều 1.1 Nghị định 116/2020)
   “1. Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo giáo viên) thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội.”

   Reply this comment
 3. Moon
  Moon 28 Tháng Hai, 2021, 19:11

  Thưa luật sư, sinh viên sư phạm được tuyển sinh vào năm 2018 có phải bồi hoàn học phí nếu thôi học không?

  Reply this comment
  • sea
   sea 1 Tháng Ba, 2021, 08:29

   Chào bạn, Luật Nghiệp Thành trả lời câu hỏi của bạn như sau,
   Tại bài viết đã có nêu Nghị định 116/2020 có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021-2022. Nghĩa là khi bạn được tuyển sinh vào năm 2018 thì Nghị định trên vẫn chưa được ban hành và chưa có hiệu lực, bạn cũng không thuộc đối tượng được áp dụng đối với chính sách hỗ trợ này. Do đó, bạn không phải bồi hoàn học phí nếu thôi học.
   Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi tới Luật Nghiệp Thành.

   Reply this comment
 4. Minhquyet0307
  Minhquyet0307 19 Tháng Mười, 2021, 00:08

  Thưa luật sư tôi là sinh viên sư phạm được tuyển sinh vào 2021 có phải làm những thủ tục gì để hưởng theo chế độ theo Nghị định 116/2020, tôi chưa thấy nhà trường thông báo làm thủ tục gì? Hay sinh viên sư phạm được tuyển sinh vào 2021 thì không phải làm thủ tục gì vì giờ đang covid nên tôi học trực tuyến.

  Reply this comment
  • sea
   sea 19 Tháng Mười, 2021, 15:55

   Luật Nghiệp Thành giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
   Căn cứ Điều 7 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, Luật Nghiệp Thành xin trả lời cho bạn như sau:
   Về thủ tục: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, bạn phải nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên nơi bạn đang học (Theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 116/2020) theo một trong 03 hình thức sau:
   + Nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo giáo viên
   + Nộp qua đường bưu điện
   + Nộp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên (nếu có)
   Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp 1 bộ hồ sơ cho 1 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên
   Sau đó bạn sẽ chờ danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên (trong thời hạn là khoảng 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký).
   Cảm ơn bạn đã phản hồi tới Luật Nghiệp Thành.

   Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*