Ưu đãi thuế dành cho Công ty Sản xuất phần mềm

Ưu đãi thuế dành cho Công ty Sản xuất phần mềm

Hits: 80

Ưu đãi thuế dành cho Công ty Sản xuất phần mềm

Để tiếp nối cho sự nghiệp cách mạng công nghệ 4.0 thì các nhà lập trình phần mềm, các Kỹ sư về công nghệ thông tin đua nhau nghiên cứu, tìm tòi ra những phát minh mới, chương trình máy tính mới nhằm tạo ra các phần mềm hữu ích và sáng tạo nhằm phục vụ cho thời đại “Công nghệ số, chuyển đổi số”. Việc thành lập các công ty chuyên về sản xuất phần mềm cũng nhiều hơn trước và có những nghiên cứu sáng tạo hơn. Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự bức phá, cải tiến công nghệ phần mềm thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao. Phát triển Công nghiệp phần mềm là một trong những cách đi tắt, đón đầu để thực hiện Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia thì Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các công ty sản xuất phần mềm, nhất là chính sách ưu đãi về thuế. Sau đây, Luật Nghiệp Thành sẽ cho bạn đọc hiểu rõ hơn về các chính sách ưu đãi này:

Khi các cá nhân, tổ chức muốn thực hiện việc sản xuất phần mềm nhằm kinh doanh thực hiện buôn bán sinh lời thì cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Sản xuất phần mềm thuộc danh sách ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất của Luật đầu tư[1]. Xem thêm: Thành lập công ty phần mềm

 1. Như thế nào gọi là công ty sản xuất phần mềm?

Trên mạng xã hội hiện nay việc có thể tải một ứng dụng, tải một trang web hay mua lại bản quyền của một phần mềm diễn ra rất dễ dàng qua những cú click chuột hoặc thỏa thuận mua bán giữa hai bên. Từ đó có thể dùng các phần mềm đó cài đặt trên App Store/CH Play,.. để người dùng tải xuống. Những sản phẩm được mua bán như vậy có được coi là sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay không?

Các quy trình sản xuất phần mềm bao gồm 07 công đoạn, cụ thể như sau[2]:

 1. Xác định yêu cầu
 2. Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm
 3. Lập trình, viết mã lệnh
 4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm
 5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm
 6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm
 7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm

Theo đó khi công ty được gọi là công ty sản xuất phần mềm xác định khi đã thực hiện một trong hai bước đó là xác định yêu cầu; phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm và ở cả hai giai đoạn này thì công ty cần có một hoặc nhiều tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn đó như:[3]

+ Mô tả ý tưởng về phương thức phát triển sản phẩm

+ Mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm

+ Mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp

+ Phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm

……….

Như vậy trên thực tế có người hiểu nhầm rằng những công ty bán, phát hành, phân phối phần mềm là công ty phần mềm nhưng công ty đó chỉ là hoạt động thương mại đang thực hiện công đoạn 7, phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, của quy trình sản xuất phần mềm. Nếu chỉ thực hiện công đoạn này thì công ty này chưa đủ điều kiện để được xác định là doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

 1. Các chính sách ưu đãi về thuế đối với công ty phần mềm hiểu như thế nào?

a, Thuế suất thuế GTGT

Nguyên tắc của thuế GTGT là áp dụng thuế suất trong tất cả các khâu (trừ 1 số quy định cụ thể đích danh tại khâu đầu tiên không chịu thuế, các khâu sau chịu thuế suất 5% như nông sản chưa qua chế biến[4]).

Phần mềm máy tính thì không phân biệt doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay kinh doanh phần mềm thì vẫn thuộc diện không chịu thuế GTGT[5].

b, Thuế suất thuế TNDN của phần mềm

Document
Hãy thảo luận với chuyên gia!

Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm[6]:

+ Được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm[7].

+ Được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm (09) tiếp theo[8].

Tức là:

– Những DN sản xuất phần mềm kể từ khi thành lập áp dụng thuế suất như sau:

Năm Thuế suất Ghi chú
Từ năm thứ 1-năm thứ 4

 

Miễn thuế Thời điểm được hưởng ưu đãi miễn thuế này được tính từ khi được cấp giấy chứng nhận dự án đầu tư mới, DN sẽ được hưởng ưu đãi thuế nếu có thu nhập chịu thuế. Trong vòng 3 năm đầu nếu chưa có thu nhập thì ưu đãi thuế được tính từ năm thứ 4, còn doanh nghiệp vẫn chưa có thu nhập chịu thuế từ năm thứ 4 thì thời gian hưởng ưu đãi thuế sẽ vẫn tính từ năm thứ 4 cho đến hết 4 năm ưu đãi miễn thuế.
Từ năm thứ 5 – năm thứ 13

(9 năm)

Thuế suất 10% (giảm 50%) còn thuế suất 5%  
Từ năm thứ 14 – năm thứ 15 Thuế suất 10%  
Từ năm thứ 16 trở đi Thuế suất theo quy định của pháp luật hiện hành.  

 

Ví dụ : Năm 2014, doanh nghiệp A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2014 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2014. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm 2016 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2017.[9]

Lưu ý:

+ Nếu là DN mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên vì DN đó không là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

+ Các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thực hiện theo quy định[10].

+ Kế toán doanh nghiệp hạch toán riêng phần doanh thu từ ngành nghề sản xuất phần mềm để tính ưu đãi (nếu Doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề), nếu có các thiết bị sử dụng chung giữa các ngành nghề, thì doanh nghiệp kê khai doanh thu theo tỉ lệ khấu hao thiết bị để đưa vào chi phí được ưu đãi sản xuất phần mềm.[11]

 1. Những cơ hội cho ngành công nghiệp sản xuất phần mềm

Hiện nay sự phát triển của khoa học công nghệ kéo theo nhiều sự thay đổi về hoạt động kinh doanh. Một công ty phần mềm có thể tham gia nhiều hoạt động đa dạng hơn.

Ví dụ như: sản xuất phần mềm, cung cấp các dịch vụ đi kèm. Có thể là bảo hành, tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng, chuyển giao công nghệ, bảo vệ an ninh mạng, hệ thống dữ liệu,…

Với sự phát triển dựa vào những ưu đãi hấp dẫn của Nhà nước đã có tác dụng và hiệu quả đối với nền kinh tế quốc gia. Nó thể hiện ở chỗ:
– Đ
em lại tăng trưởng GDP nhiều hơn so với các ngành kinh tế truyền thống khác.

– Tạo bước nhảy về năng suất lao động, tăng hiệu quả nền kinh tế và thúc đẩy hiện
đại hoá nền kinh tế.
– Công nghiệp phần mềm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình hội nhập và quốc tế hoá nền
kinh tế. Nó cho phép trao đổi thông tin kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học kỹ thuật
một cách không hạn chế, nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Đó là cơ sở cho quá trình
hội nhập và quốc tế hoá nền kinh tế, cho phép các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm
được cơ hội đầu tư, hợp tác có lợi, phát huy ưu thế của nước mình và tận dụng thế mạnh,
kinh nghiệm của nước khác để phát triển nền kinh tế nước nhà. Ngoài ra sản phẩm của
ngành Công nghiệp này còn hỗ trợ và đổi mới quản lý Nhà nước. Nó có tác dụng làm
công cụ thu thập, xử lý thông tin đầy đủ ngày càng nhanh và chính xác cộng với khả năng
ra quyết định tối ưu và phổ biến kịp thời có ý nghĩa sống còn trong một thời đại biến
động không ngừng.

 1. Các phần mềm danh giá của Việt Nam đạt Danh hiệu SAO KHUÊ 2020 do VINASA (Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT VN) công nhận.
STT Lĩnh Vực Tên phần mềm tiêu biểu Chủ sở hữu phần mềm
1 Chính phủ điện tử 1. Phần mềm dịch vụ công trực tuyến

2. Hệ thống cổng thông tin vnPortal

1. Công ty Cổ phần EcoIT

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2 Quản lý doanh nghiệp 1. Phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN)

2. Dịch vụ VNPT – Ký số

1. Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3 Kế toán, Tài chính, Ngân hàng 1. Agribank AutoBank – Máy giao dịch tự động CDM

2. Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET

3. Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 Chip không tiếp xúc

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

2. Công ty Cổ phần MISA

3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

4  Giáo dục, đào tạo 1. Bài Giảng Số Idigi

2. CodeLearn

1. Công ty Cổ phần Giáo dục iSMART

2. Công ty TNHH Phần mềm FPT

5 Giao thông vận tải Ứng dụng chuyển phát nhanh ViettelPost Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
6 Du lịch, quản lý nhà hàng/khách sạn TravelMaster Công ty Cổ phần VietISO
7 Bảo mật và an toàn thông tin Giải pháp Giám sát An ninh mạng (VCS-CyM)  Công ty An ninh mạng Viettel
…… ……. ………

 

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Ưu đãi thuế dành cho Công ty Sản xuất phần mềm”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Hoàng Thị Loan

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 16.1 Luật đầu tư 2020

[2] Điều 3 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT

[3] Điều 4.1,2 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT

[4] Điều 5.5 Thông tư 219/2013/TT-BTC,

[5] Điều 4.21 Thông tư 219/2013/TT-BTC

[6] Thông tư 13/2020/TT-BTTTT

[7] Điều 11, Thông tư 96/2015/TT-BTC

[8] Điều 12.1 Thông tư 96/2015/TT-BTC

[9] Điều 12, Thông tư 96/2015/TT-BTC

[10] Thông tư 09/2013/TT-BTTTT

[11] Điều 18.1,2 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Document
Hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn cho bạn!
Categories: Công Nghệ, Thuế
Tags: tag

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*